salih-bora

2009 yılının Ağustos ayında, "tek başıma" sâhibi ve yapımcısı olarak kurduğum turksanatmuzigi.org sitemi, çocukluğumuzdan bugüne kadarki gelişimimizde, bizlere Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserleri ile çok güzel bir duygu ve sevgi yolu çizen sanatçılarımıza karşı, kendimi borçlu hissettiğim için yaptım. Bu borcumu, kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan müziğimizi; tanıtmaya, hatırlatmaya ve dolayısıyla da korumaya, sitem aracılığı ile, az da olsa katkıda bulunarak ödemeye çalışıyorum. Sâlih Bora

Sitem, 2.164 adet Türk sanat müziği şarkıları (şarkı, beste, semaî, ilâhîkâr ve kanto), 85 adet saz eseri (saz semaileri ve peşrev), 460 adet Türk halk müziği türküleri, sadece bu eserlerin; 2.689 adet notası, 55 adet makamı, 32 adet usûlü, 277 adet bestekârı, 187 adet şairi, 62 adet türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanları, 128 adet saz sanatçısı ve 371 adet ses sanatçısı olmak üzere toplam: 6.678 sayfadır. Üye sayısı: 9.374

Santur nedir? - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Gönlümdeki arzuyu aldı götürdü yıllar notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Gönlümdeki arzuyu aldı götürdü yıllar - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Murat Demirhan - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Acele edip de bırakıp gitme notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Acele edip de bırakıp gitme - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hânende nedir? - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sâzında senin dehri saran bir büyü var sanma riyâdır notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sâzında senin dehri saran bir büyü var sanma riyâdır - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Zekâi Cankardeş'in hayatı ve bestelenen şiirleri - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Page 1 of 668