Hâfız Yusuf Efendi'nin hayatı ve eserleri

Öğeyi Oyla
(2 oy)
 • Hâfız Yusuf Efendi; 1857 yılında, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Girit adasının, Hanya şehrinde dünyaya geldi.
 • Babasının adı Ahmed'dir.
 • Küçük yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a geldi.
 • Müşir Şakir Paşa'nın himayesinde öğrenimini tamamladı.
 • Paşanın konağında yapılan mûsiki toplantılarında bulunarak mûsiki zevkini ve mûsiki anlayışını geliştirdi.
 • Konağa devam eden ünlü sanatkârlardan bu sanatın inceliklerini öğrendi.
 • Bu konuda belli bir hocası olmamakla birlikte gerek bu toplantılarda, gerekse devam ettiği meşkhânelerde mûsikimizin gelenek ve kaideleri hakkında teknik bilgiler elde etti.
 • Trabzon defterdarı Şefik Bey'in daveti üzerine bir ara Trabzon'a gitti ve orada çalıştı.
 • O sıralarda Şehremini (belediye başkanı) Rıdvan Paşa'nın isteği ile geri İstanbul'a döndü ve Fatih Belediyesi "Tahrirat Kâtibi" oldu.
 • Bildiği eserlerin çokluğu ile ünlü olan Hâfız Yusuf Efendi yaşadığı sürece hâfız, hanende ve mevlidhan olarak tanındı.
 • Çok öğrenci yetiştirmiştir. Bazı okullarda fahri mûsiki öğretmenliği yaptı. En tanınmış öğrencileri Lem'î Atlı ile Münir Nurettin Selçuk'tur.
 • Enderûn'dan yetişmekle birlikte bir süre burada çalıştığı için Enderûni, uzun süre Kadıköyü'nde oturduğu için "Kadıköylü" sıfatları ile tanınırdı.
 • "Şark Mûsiki Cemiyeti"nde Ali Rıfat Çağatay'la birlikte yıllarca öğretmenlik yaptı.
 • Vezneciler'de, Zeynep Hanım Konağı'nın karşısında küçük bir tütüncü dükkânı çalıştırdı. Bunun için "Attar" da denmiştir.
 • 1925 yılında Haydarpaşa Nümûne Hastahanesi'nde öldü ve Karacaahmed mezarlığına defnedildi.
 • Hâfız Yusuf Efendi XX. yüzyıl içinde yetişmiş ve yaşamış bestekârlar arasında dikkat çekici bir simadır.
 • İyi bir mûsiki öğrenimi görmemesine rağmen, Hacı Ârif Bey'le başlayan şarkı geleneği içinde güzel eserler veren ve kaidelere bağlı olan halkalardan biridir.
 • Şarkılarının içinde güzel olanları çoğunluktadır. Marş bestelemeyi de denemiştir.
 • Bilinen eserleri elliye yakındır. Kaynak: eksd.org.tr
Okunma 1554 defa Son Düzenlenme Perşembe, 15 Haziran 2017 20:47
Hâfız Yusuf Efendi'nin hayatı ve eserleri - 3.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.

Yorum Ekle

Yorumunuz, onaylandıktan sonra görünecektir...