Râkım Elkutlu'nun Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Nâhit Hilmi Özeren Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu:…
Selâhattin Pınar'ın Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Selâhattin Pınar Güfte : Zekâî Cankardeş Makamı : Kürdîli hicazkâr makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Sâbite Tur Gülerman yorumu: Perihan…

Âsûde fikrim âvârelendi

Çarşamba, 31 Ağustos 2016 13:23
Hâfız Yusuf Efendi'nin Âsûde fikrim âvârelendi isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hâfız Yusuf Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Rast makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Zeki Müren yorumu: Selma Ersöz…

Ay dalgalanırken suların oynak izinde

Cumartesi, 13 Ağustos 2011 00:00
Artaki Candan'ın Ay dalgalanırken suların oynak izinde isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Artaki Candan Güfte : Vecdi Bingöl Makamı : Kürdîli hicazkâr makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca yorumu: Sâbite…
Selânikli Ahmet Bey'in Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Selânikli Ahmet Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Dr. İrfan…

Bahar oldu beyim evde durulmaz

Perşembe, 19 Nisan 2012 00:00
Şeyh Edhem Efendi'nin Bahar oldu beyim evde durulmaz isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şeyh Edhem Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Elif Güreşçi yorumu: Eliz Avaroğlu yorumu: Akkaya…
Isak Varon'un Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : İsak Varon Güfte : Münir Tevfik Uraz Makamı : Hüseynî makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Radife Erten yorumu: Prof. Dr. Alâeddin…
Hacı Ârif Bey'in Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Aylin Şengün Taşçı yorumu: Sevval…

Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresinde

Pazartesi, 29 Ağustos 2011 00:00
Leon Hancıyan'ın Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Leon Hancıyan Güfte : Ahmet Râsim Makamı : Karcığar makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Ayşe Taş yorumu: Belgin…
Emin Ongan'ın Bin gülle bahar etmedesin hayli zamandır isimli Muhayyer kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Emin Ongan Güfte : Hilmi Soykut Makamı : Muhayyer kürdî makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Rahmi Sönmezocak yorumu: Mustafa Doğan…

Bir nev civânsın şuh-i cihansın

Perşembe, 01 Eylül 2011 00:00
Rahmi Bey'in Bir nev civânsın şuh-i cihansın isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte : Rahmi Bey Makamı : Hisar bûselik makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Münip Utandı yorumu: Belgin Erol Gündoğdu…
Münir Nurettin Selçuk'un Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Münir Nurettin Selçuk Güfte : Nedîm Makamı : Nişâburek makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu:…