Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde

Pazar, 07 Ağustos 2011 00:00
Nasibin Mehmet Yürü'nün Açmam açamam söyleyemem isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Nasibin Mehmet Yürü Güfte : Ahmet Refik Altınay Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Zeki Müren yorumu: Merâl Mansuroğlu yorumu: Alâeddin…
Hacı Fâik Bey'in Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yânıma isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Fâik Bey Güfte : Râsih Bey Makamı : Hüseynî makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Bekir Sıdkı Sezgin…
Bimen Şen'in Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Bimen Şen Güfte : Süleyman Nazif Makamı : Hicaz makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Ecehan Alkan yorumu: Tülin…

Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle

Çarşamba, 10 Ağustos 2011 00:00
Bimen Şen'in Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Bimen Şen Güfte : Bilinmiyor Makamı : Sultânîyegâh makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Güzin Değişmez yorumu: Melihat Gülses ve Cengizhan Sönmez…

Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı

Cumartesi, 22 Ekim 2016 16:45
Artaki Candan'ın Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Artaki Candan Güfte : Faruk Nâfiz Çamlıbel Makamı : Kürdîli hicazkâr makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Elif Güreşçi yorumu: Çiğdem…

Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen

Cumartesi, 13 Ağustos 2011 00:00
Râkım Elkutlu'nun Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Bilinmiyor Makamı : Segâh makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Nazlı Kanaat yorumu: Umut Akyürek yorumu: Nilgün Abışka…

Baktım da hazân akşamının ufkuna dalgın

Pazartesi, 10 Aralık 2012 00:00
Vecdi Seyhun'un Baktım da hazân akşamının ufkuna dalgın isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Vecdi Seyhun Güfte : Güngör Güner Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Özdal Orhon yorumu: Esma Başbuğ yorumu: Sözleri:…

Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun

Pazartesi, 29 Ağustos 2011 00:00
Selânik'li Ahmet Bey'in Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Selânik'li Ahmet Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Rast makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Melihat Gülses yorumu: Seçil Ak…

Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun

Pazartesi, 29 Ağustos 2011 00:00
Yesâri Asım Arsoy'un Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Yesâri Asım Arsoy Güfte : İhsan Bey (Zühtü Paşa damadı) Makamı : Hicaz makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Ayşe…

Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden

Pazartesi, 29 Ağustos 2011 00:00
Lem'î Atlı'nın Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lem'î Atlı Güfte : Yaşar Nabi Nayır Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Zeki Müren yorumu: Tuğçe…
Ûdî Âfet Mısırlıyan'ın Bir âşık-ı dil-hastayı dilşâd edecek yok isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Ûdî Âfet Mısırlıyan Güfte : Bilinmiyor Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Sâbite Tur Gülerman yorumu: Türk sanat…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bir dilber-i nâdîde bir kamet-i müstesnâ isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hammâmîzade İsmail Dede Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Ferahfezâ makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Bekir…