Sultan 3. Selim'in A gönül cür’a mıyız ka’r-ı penâh eyleyelim isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sultan 3. Selim Güfte : Sâbit Formu : Ağır semaî formu Makamı : Sûzidilârâ makamı Usûlü :…
Sultan 3. Selim'in Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği yürük semaisinin ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sultan 3. Selim Güfte : Esâd Efendi (Bağdat'lı) Formu : Yürük semaî formu Makamı :…
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Güfte : Mustafa Tahralı Formu : Beste formu Makamı : Hisar makamı Usûlü : Ağır çember…
Atladım bahçene girdim aman gülleri fincan gibi isimli Rumeli yöresine ait Türk halk müziği türküsünün; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi : Rumeli Kaynak kişi : Tanburacı Osman Pehlivan Derleyen : TRT - Türk halk müziği müdürlüğü Notaya alan : Bilinmiyor Eliz Avaroğlu yorumu:…

Bahar oldu beyim evde durulmaz

Perşembe, 19 Nisan 2012 00:00
Şeyh Edhem Efendi'nin Bahar oldu beyim evde durulmaz isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şeyh Edhem Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Elif Güreşçi yorumu: Eliz Avaroğlu yorumu: Akkaya…
Şükrü Tunar'ın Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şükrü Tunar Güfte : Bilinmiyor Makamı : Tâhir makamı Usûlü : Sofyan usûlü Hilâl Çelebi yorumu: Eliz Avaroğlu yorumu: Sözleri: Bahçenizde…
Ebûbekir Ağa'nın Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Ebûbekir Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Yürük semaî formu Makamı : Mâhur makamı Usûlü : Yürük…

Beni hicranlara terk eyliyerek gitti o yâr

Pazartesi, 10 Aralık 2012 00:00
Vecdi Seyhun'un Beni hicranlara terk eyliyerek gitti o yâr isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Vecdi Seyhun Güfte : Mahmut Nedim Güntel Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Aksak usûlü Özdal Orhon yorumu: Merâl Uğurlu yorumu:…

Benim gönlüm sarhoştur

Cumartesi, 27 Ağustos 2011 00:00
Kaptanzâde Ali Rıza Bey'in Benim gönlüm sarhoştur isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kaptanzâde Ali Rıza Bey Güfte : Ömer Bedrettin Uşaklı Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Nîm sofyan usûlü Zeki Müren yorumu: Nesrin Sipâhi…
Hacı Ârif Bey'in Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Kürdîli hicazkâr makamı Usûlü : Yürük semaî usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu:…
Hafız Rıfat Efendi'nin Bezm-i meyde mutrîbâ bir nağme-i dil-cû kopar isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hafız Rıfat Efendi Güfte : Ahmet Fasîh Dede Formu : Beste formu Makamı : Segâh makamı Usûlü : Muhammes usûlü…
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Yusuf Ziyâ Paşa Güfte : Nedîm Makamı : Nişâburek makamı Usûlü : Müsemmen usûlü Eliz Avaroğlu yorumu: Yıldırım…