Bestekârlarımız

Bestekârlarımız (277)

Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziğinin; şarkı, beste, semaî, peşrev, kâr, kârçe, kanto ve diğer formlarındaki eserlerinin bestekârları. Bu bestekârlarımızın, sitemde ayrıntılı olarak bulunan eserlerinin bağlantıları.

Abdülhalim Ağa'nın 1708 yılında İstanbul'da dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Genç yaşında Enderun'a alınarak "Lale Devri" nin zevk ve sanat anlayışının egemen olduğu yıllarda olgunlaştı. Enderun'da başarılı bir öğrenci olduğu, düzenli bir şekilde terfi ettiği ve "Çavuşluk" rütbesine kadar yükseldiği bazı…
1360 yılında Meraga'da dünyaya gelen İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden biri olan Fars kökenli Abdülkâdir-i Merâgî (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında yaşamış, R. Uslu'nun tespit ettiği gibi oğlu Abdülaziz'i, kendisine ithaf…
Abdullah Yüce, 4 Aralık 1920 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da dünyaya geldi. Annesi Sultan Hanım, babası Hafız İsa Efendi'dir. Çocukluğu fakirlik içinde Eyüp Sultan'da geçti. Reşadiye 36. ve 37. ilkokullarında okudu. Tahsilini ortaokuldan terk etti. 1942 yılında askere gitti ve 4…
Ahmet Arifî Bey, 1855 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Harputludur. Babası İlmiye sınıfından Mustafa Faik Efendi'dir. İlkokul öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra, babasının kadı olarak bulunduğu Ruscuk'ta rüştiyeyi bitirdi; medrese öğrenimi görerek "İcâzet" aldı. İlk memuriyetine 1866 yılında "Tuna Vilâyeti…
1928 yılında dünyaya gelen Ahmet Bâki Çallıoğlu, ilk ve orta öğrenimini babasının görevi nedeniyle doğu ve güney illerinde, müzik tahsilini ise İstanbul Konservatuvarında yapmıştır. İstanbul radyosunda konserler vermiş, 1948 yılında Vedat Örfi Bengü'nün yönettiği "Canavar" adlı filme fon müziği besteleyerek…
Türk musikisi uzmanı, bestekâr ve ses sanatçısı Ahmet Çağan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul radyosuna girmiştir. Türk sanat müziği icra heyetinde solist ve koro şefi olarak görevini sürdürdüğü sırada, FMV Işık Lisesinde de fizik - kimya öğretmeni olarak…
1862 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Ahmet Mithat Güpgüpoğlu, 1894 yılında bitirdiği Mülkiye mektebi'nden sonra sırasıyla; Haymana, Karaisalı, Zile, Şam, Tavas, Kuşadası ve Kerpe kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 1912 yılında getirildiği Gümüşhane mutasarrıflığı'ndan 1915 yılında emekliye ayrıldı. 100'e yakın bestesi bulunan Ahmet…
Ahmed Rasim Bey, 1864 yılında İstanbul'un Fatih semtinde, Sarıgüzel'de dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı Menteşeoğulları'ndan Bahaeddin Efendi, annesi çerkes asıllı Nevber Hanımdır. Bahaeddin Efendi küçük yaşında ailesi ile birlikte Konya'nın Ermenek ilçesine gelmiş, burada büyümüş, daha sonra Kıbrıs'a dönerek posta -…
Ahmet Şefik Gürmeriç, Balkanlar'da bugün Bulgaristan sınırları içerisinde yer alan Cisr-i Mustafapaşa'da doğmuş olan Türk müzisyeni ve nazariyat öğretmenidir. İstanbul'da kâlpten 63 yaşında ölmüştür. Diyarbekir'li Edip Efendi'nin torunu ve 1914'de Çanakkale'de şehit olan Ahmed Nedîm Efendi'nin oğludur. Annesi, Rıfat Ağa'nın…
Ses sanatçısı, bestekar ve film oyuncusu. Ahmet Üstün, 1925 yılında dünyaya gelmiş ve 19 Şubat 1988 tarihinde vefat etmiştir. Kabristanı Feriköy mezarlığındadır. 1950'li yılların yıldızlarındandı. Bu yıllarda "Oğlum için" filminin müziğini yapmış, Estergon Kalesi filminde başrol ve İstanbul geceleri filmlerinde…