Bestekârlarımız

Bestekârlarımız (276)

Bestekârlarımız ve eserleri. Sitemde bulunan Türk sanat müziği - klasik Türk müziğinin; şarkı, beste, semaî, peşrev, kâr, kârçe, kanto ve diğer formlarındaki eserlerinin bestekârları.

Abdülhalim Ağa'nın 1708 yılında İstanbul'da dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Genç yaşında Enderun'a alınarak "Lale Devri" nin zevk ve sanat anlayışının egemen olduğu yıllarda olgunlaştı. Enderun'da başarılı bir öğrenci olduğu, düzenli…
1360 yılında Meraga'da dünyaya gelen İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden biri olan Fars kökenli Abdülkâdir-i Merâgî (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında…
Abdullah Yüce, 4 Aralık 1920 tarihinde İstanbul Eyüp Sultan'da dünyaya geldi. Annesi Sultan Hanım, babası Hafız İsa Efendi'dir. Çocukluğu fakirlik içinde Eyüp Sultan'da geçti. Reşadiye 36. ve 37. ilkokullarında okudu.…
Ahmet Arifî Bey, 1855 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi aslen Harputludur. Babası İlmiye sınıfından Mustafa Faik Efendi'dir. İlkokul öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra, babasının kadı olarak bulunduğu Ruscuk'ta rüştiyeyi bitirdi; medrese…
1928 yılında dünyaya gelen Ahmet Bâki Çallıoğlu, ilk ve orta öğrenimini babasının görevi nedeniyle doğu ve güney illerinde, müzik tahsilini ise İstanbul Konservatuvarında yapmıştır. İstanbul radyosunda konserler vermiş, 1948 yılında…

Sitemdeki ilgili sayfalar