Zâvil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Sitemde bulunan Zâvil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Sultan 3. Selim'in Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan 3. Selim'in Bezm-i…
Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Küçük Mehmed Ağa'nın Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Küçük Mehmed Ağa'nın Bulunmaz…
Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlüm yıktın benim evimi isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlüm yıktın benim…
Elâ gözlüm yıktın benim evimi notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sultan 3. Selim'in Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Sultan 3. Selim'in…
Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.