Zâvil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Zâvil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Zâvil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Sultan 3. Selim'in Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan 3.…
Küçük Mehmed Ağa'nın Bulunmaz nev-civânsın hem-dem-i ağyârsın hayfâ isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Küçük Mehmed…
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlüm yıktın benim evimi isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlüm…
Sultan 3. Selim'in Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken isimli Zâvil makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Sultan…

Sitemdeki ilgili sayfalar