Uşşak makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (147)

Sitemde bulunan Uşşak makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Enderunî Ali Bey'in Affeyle günahımı n'olur ey şûh-i pesendim isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Enderunî Ali Bey'in Affeyle…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ağlatırlar güldürürler isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ağlatırlar güldürürler isimli…
Münir Nurettin Şelçuk'un Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği gazelinin notası. * Münir Nurettin Şelçuk'un Âheste çek…
Semahat Özdenses'in Akşam oldu hüzünlendim ben yine isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Semahat Özdenses'in Akşam oldu hüzünlendim ben…
Akşam olur kervan çıkar yokuşa isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Akşam olur kervan çıkar yokuşa isimli Uşşak makamındaki…
Ahmet Râsim'in Aman sâki canım sâki doldur doldur da ver isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Ahmet Râsim'in Aman…
Şükrü Tunar'ın Anar ömrünce gönül giden sevgilileri isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şükrü Tunar'ın Anar ömrünce gönül giden…
Rüştü Eriç'in Anladın da derdime bir lâhza dermân olmadın isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rüştü Eriç'in Anladın da…
Alâeddin Şensoy'un Âşık mıyım bilmem neyim isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Alâeddin Şensoy'un Âşık mıyım bilmem neyim isimli…
Nasibin Mehmet Yürü'nün Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nasibin Mehmet Yürü'nün…