Tâhir makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Sitemde bulunan Tâhir makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Şükrü Tunar'ın Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şükrü Tunar'ın Bahçenizde bir…
Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Zeki Ârif Ataergin'in Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği ilâhîsinin notası. * Zeki Ârif Ataergin'in Ben…
Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Ben…
Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Fehmi Tokay'ın Gönül vermişken el çektim güzelden isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Fehmi Tokay'ın Gönül vermişken el çektim…
Gönül vermişken el çektim güzelden notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.