Tâhir makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Sitemde bulunan Tâhir makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Şükrü Tunar'ın Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği…
Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Ârif Ataergin'in Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği…
Ben nâr-ı aşka hoş yâne geldim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği…
Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Gönül vermişken el çektim güzelden isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Gönül vermişken el çektim güzelden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.