Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Sitemde bulunan Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cinuçen Tanrıkorur'un Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir isimli Tâhir bûselik makamındaki…
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cemâl Calan'ın Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat…
Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz isimli Tâhir bûselik makamındaki…
Kemânî Rızâ Efendi'in tâhir bûselik peşrevinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki peşrevinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki…
Kemânî Rızâ Efendi'in tâhir bûselik saz semâîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki saz semâîsinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik…
Ahmet Irsoy'un Nazlım ne kadar güzel yüzün var isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Hacı Sâdullah Ağa'nın O gül endâm bir al şâle bürünsün yürüsün isimli Tâhir bûselik makamındaki…