Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Tâhir bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Cinuçen Tanrıkorur'un Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Cemâl Calan'ın Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Cemâl…
Rahmi Bey'in Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rahmi Bey'in Geçti…
Fehmi Tokay'ın Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz isimli Tâhir bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki peşrevinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.
Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki saz semâîsinin notası. * Kemânî Rızâ Efendi'in Tâhir bûselik makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri…

Sitemdeki ilgili sayfalar