Sûzinâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (46)

Sitemde bulunan Sûzinâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanbura'cı Osman Pehlivan'ın A benim mor çiçeğim isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Muzaffer İlkar'ın Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Erol Sayan'ın Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Yesâri Asım Arsoy'un Ayrı düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat…
Hacı Ârif Bey'in Beni bîzâr ederken serzenişler isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Lâtif Ağa'nın Benim yârem gibi yâre bulunmaz isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Selânikli Ahmet Bey'in Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat…
Rahmi Bey'in Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Osman Nihat Akın'ın Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat…
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Dedim ey gönül sultânı isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Page 1 of 5