Sûzinâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (46)

Sitemde bulunan Sûzinâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanbura'cı Osman Pehlivan'ın A benim mor çiçeğim isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
A benim mor çiçeğim notası - 4.3 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Muzaffer İlkar'ın Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Erol Sayan'ın Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin notası - 4.3 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Ayrı düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat…
Ayrı düştüm sevgilimden dünya bana dar oldu notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Beni bîzâr ederken serzenişler isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Beni bîzâr ederken serzenişler notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lâtif Ağa'nın Benim yârem gibi yâre bulunmaz isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Benim yârem gibi yâre bulunmaz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selânikli Ahmet Bey'in Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat…
Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Osman Nihat Akın'ın Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat…
Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Dedim ey gönül sultânı isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Dedim ey gönül sultânı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Gavsi Baykara'nın Dokunma kalbime zira çok incedir kırılır isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dokunma kalbime zira çok incedir kırılır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Edemem kimseye hâlim hikâyet isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Edemem kimseye hâlim hikâyet notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fahri Kopuz'un Elem geçer dedik amma hakikat öyle değil isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği…
Elem geçer dedik amma hakikat öyle değil notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Osman Nihat Akın'ın Ellere uzaktan bak bana yakın gel isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği…
Ellere uzaktan bak bana yakın gel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Eski hâli hiç göremem isimli Sûzinâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Eski hâli hiç göremem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 4