Sûzidilârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Sitemde bulunan Sûzidilârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Sultan 3. Selim'in A gönül cür’a mıyız ka’r-ı penâh eyleyelim isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Sultan 3.…
Sultan 3. Selim'in Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor isimli Sûzidilârâ makamındaki yürük semainin notası. * Sultan 3. Selim'in…
Sultan 3. Selim'in Çîn-i gîsûsuna zencîr-i teselsül dediler isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan 3. Selim'in Çîn-i gîsûsuna…
Sultan 3. Selim'in Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş isimli Sûzidilârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Sultan 3. Selim'in…
Sultan 3. Selim'in Sûzidilârâ makamındaki peşrevinin notası. * Sultan 3. Selim'in Sûzidilârâ makamındaki peşrevinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.