Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği…
Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'in Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük…
Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat…
Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şemseddin Ziya Bey'in (TRT) Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın notası - 3.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Avni Anıl'ın Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği…
Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Gül olsam sızsam imbiklerinden isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Gül olsam sızsam imbiklerinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Her bir bakışında neş'e buldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Her bir bakışında neş'e buldum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Abdülhalim Ağa'nın Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat…
Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Abdülhalim Ağa'nın Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük…
Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2