Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar…
Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Hacı…
Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanburî Ali Efendi'in Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Tanburî Ali…
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile…
Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede…
Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi notası - 4.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla…
Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn…
Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kazasker Mustafa İzzet…
Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şemseddin Ziya Bey'in (TRT) Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şemseddin Ziya…
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın notası - 3.5 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Avni Anıl'ın Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Avni Anıl'ın Gül biraz…
Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.