header

Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Leylâ Saz'ın…
Hacı Sâdullah Ağa'nın Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası.…
Tanburî Ali Efendi'in Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. *…
Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nikoğos Ağa'nın Bir…
Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Akın Özkan'ın Bitmezdi…
Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Leon Hancıyan'ın Cânâ…
Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Tanburî Ali…
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kazasker…
Şemseddin Ziya Bey'in (TRT) Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…

Sitemdeki ilgili sayfalar