Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği…
Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'in Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük…
Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat…
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın notası - 3.5 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Şemseddin Ziya Bey'in (TRT) Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Avni Anıl'ın Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği…
Gül olsam sızsam imbiklerinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Gül olsam sızsam imbiklerinden isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Her bir bakışında neş'e buldum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Her bir bakışında neş'e buldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Abdülhalim Ağa'nın Hırâmân ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat…
Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Abdülhalim Ağa'nın Ne ol perî gibi dil-rübâ görülmüştür isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük…
Page 1 of 2