Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sûzidil makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Leylâ Saz'ın Âsuman ağlar hem inler giryebâr oldukça ben isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği…
Hacı Sâdullah Ağa'nın Beni ey gonca-fem bülbül sıfat nâlân eden sensin isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Tanburî Ali Efendi'in Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Nikoğos Ağa'nın Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Akın Özkan'ın Bitmezdi güzel bahçede güzler ne güzeldi isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Leon Hancıyan'ın Cânâ gâm-ı aşkınla perişan gezer oldum isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Tanburî Ali Efendi'nin Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği yürük…
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Devr-i aşkınla felek bulsun nizama canım isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat…
Şemseddin Ziya Bey'in (TRT) Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın isimli Sûzidil makamındaki Türk…
Avni Anıl'ın Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği…
Page 1 of 3