header

Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Bimen Şen'in Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Bimen Şen'in Al…
Lem'î Atlı'nın Andıkça geçen günleri hasretle derinden isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lem'î Atlı'nın Andıkça geçen…
Mustafa Sunar'ın Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mustafa Sunar'ın…
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yesâri Asım Arsoy'un Biz…
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Heybeli'de her gece mahtaba çıkardık isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yesâri Asım…
Santurî Ethem Efendi'nin Bu gülzârın yine bir nev bahârı isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Santurî Ethem…
Münir Nurettin Selçuk'un Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. *…
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof.…

Sitemdeki ilgili sayfalar