Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Bimen Şen'in Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Andıkça geçen günleri hasretle derinden isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Andıkça geçen günleri hasretle derinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Mustafa Sunar'ın Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Heybeli'de her gece mahtaba çıkardık isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Biz Heybeli'de her gece mahtaba çıkardık notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Santurî Ethem Efendi'nin Bu gülzârın yine bir nev bahârı isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Bu gülzârın yine bir nev bahârı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk…
Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk…
Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat…
Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Santurî Ethem Efendi'nin Güller açmış bülbül olmuş bî-karar isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Hülyâya dalar sonra perişân uyanırdım isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Hülyâya dalar sonra perişân uyanırdım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cevdet Çağla'nın Kaçıncı fasl-ı bahâr bu solar gider emelim isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Kaçıncı fasl-ı bahâr bu solar gider emelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki peşrevinin notası. * Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki…
Kanûni Hacı Ârif Bey'in sultânîyegâh peşrevinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki saz semâîsinin notası. * Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh…
Kanûni Hacı Ârif Bey'in sultânîyegâh saz semâîsinin notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Page 1 of 2