Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (23)

Sitemde bulunan Sultânîyegâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Bimen Şen'in Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Andıkça geçen günleri hasretle derinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Andıkça geçen günleri hasretle derinden isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Sunar'ın Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Biz Heybeli'de her gece mahtaba çıkardık notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Biz Heybeli'de her gece mahtaba çıkardık isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Bu gülzârın yine bir nev bahârı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Santurî Ethem Efendi'nin Bu gülzârın yine bir nev bahârı isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Bu hülyalar diyarında gizli bir zevk düğünü var isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk…
Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Cân ü dilimiz lûtf-ı keremkâr ile ma'mûr isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk…
Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat…
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Santurî Ethem Efendi'nin Güller açmış bülbül olmuş bî-karar isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyasıdır isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Hülyâya dalar sonra perişân uyanırdım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Hülyâya dalar sonra perişân uyanırdım isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Kaçıncı fasl-ı bahâr bu solar gider emelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Cevdet Çağla'nın Kaçıncı fasl-ı bahâr bu solar gider emelim isimli Sultânîyegâh makamındaki Türk sanat müziği…
Kanûni Hacı Ârif Bey'in sultânîyegâh peşrevinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki peşrevinin notası. * Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki…
Kanûni Hacı Ârif Bey'in sultânîyegâh saz semâîsinin notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh makamındaki saz semâîsinin notası. * Kanûni Hacı Ârif Bey'in Sultânîyegâh…
Page 1 of 2