header

Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (11)

Şevkefzâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof.…
Tanbûrî Hikmet Bey'in Ben esir-i handenim üftadenim ey gültenim isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Hikmet…
Lâvtacı Hristo'nun Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lâvtacı Hristo'nun Cihan…
Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi'nin Dil-besteye lûtf-u keremin mâ'hazar eyle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Kömürcüzâde…
Sultan 3 Selim'in Ey serv-i gülzâr-ı vefâ isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3 Selim'in Ey…
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Geçip de karşıma gözlerin süzme isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Vardakosta Seyyid…
Cevdet Çağla'nın Hicrân gibi âlemde elîm derd-i ser olmaz isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Cevdet Çağla'nın…
Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz semâîsinin notası. * Nâyî Said Dede'nin Şevkefzâ makamındaki saz semâîsinin; ayrıntılı bilgileri ve videoları.
Mustafa Nâfiz Irmak'ın Sebep sensin gönülde ihtilâle isimli Şevkefzâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Mustafa Nâfiz Irmak'ın Sebep…

Sitemdeki ilgili sayfalar