Şehnâz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (19)

Sitemde bulunan Şehnâz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Zeki Ârif Ataergin'in Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Zeki Ârif Ataergin'in…
Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler notası - 4.4 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 5 kişi oy kullanıldı.
Sultan 3. Selim'in Bir nev-civane dil müptelâdır isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3. Selim'in Bir nev-civane dil…
Bir nev-civane dil müptelâdır notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kara İsmail Ağa'nin Dem-i visâl o şûha itâbı neylersin isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Kara İsmail Ağa'nin…
Dem-i visâl o şûha itâbı neylersin notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şemseddin Ziya Bey'in Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şemseddin Ziya Bey'in Denizin dalgasını bekliyorum…
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Yahyâ Nazîm Efendi'nin Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Yahyâ Nazîm Efendi'nin…
Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Etmedin…
Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Rahmi Bey'in Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rahmi Bey'in Ey dilber-i…
Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Şehsettin Ziya Bey'in Ey hâb-ı nâza kanmayan isimli Şehnaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şehsettin Ziya Bey'in Ey hâb-ı nâza…
Ey hâb-ı nâza kanmayan notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin…
Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Tanburî Cemil Bey'in Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok isimli Şehnâz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanburî Cemil Bey'in Feryâd…
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.