Şehnaz bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Sitemde bulunan Şehnaz bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Bir devlet için çerha temennâdan usandık notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nâlîzâde Ali Dede'nin Bir devlet için çerha temennâdan usandık isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat…
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmîn beden isimli Şehnaz bûselik makamındaki…
Küçüksu'da gördüm seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Küçüksu'da gördüm seni isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Nâz etse nola cihâne ol gül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Nâz etse nola cihâne ol gül isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat…
Yolun bulamam notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Denizoğlu Ali Bey'in Gönlün alamam - Yolun bulamam isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği…