Segâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (54)

Sitemde bulunan Segâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Neveser Kökdeş'in Bir emele bin ah çeksem isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Neveser Kökdeş'in Bir emele bin ah…
Bir emele bin ah çeksem notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Bir rüzgârdır gelir geçer…
Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 2 kişi oy kullanıldı.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Bu tatsız akşam saatinde isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Bu…
Bu tatsız akşam saatinde notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Hacı Ârif Bey'in Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hacı Ârif Bey'in Bülbül…
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Alâeddin Şensoy'un Çektiğim acıları tatmadı mecnun bile isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Alâeddin Şensoy'un Çektiğim acıları tatmadı mecnun…
Çektiğim acıları tatmadı mecnun bile notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Çektiğim bilmem ne derttir dehr-i gerdundan benim isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kazasker Mustafa…
Çektiğim bilmem ne derttir dehr-i gerdundan benim notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Zaharya'nın Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Zaharya'nın Çeşm-i meygûnun ki bezm-i…
Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Çok kıldı harâb dilleri mâhmûr nigâhın isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Çok…
Çok kıldı harâb dilleri mâhmûr nigâhın notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Der-mevc-i…
Der-mevc-i perîşân-î mâ fâsıla-î nîst notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.
Sadettin Kaynak'ın Derman kâr eylemez ferman dinlemez isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Derman kâr eylemez ferman…
Derman kâr eylemez ferman dinlemez notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.