Segâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (54)

Sitemde bulunan Segâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın A efendim bu gurbetlik tez bitsin isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof. Dr. Alâeddin…
Erol Sayan'ın Açılır gonca gül yâr isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Erol Sayan'ın Açılır gonca gül yâr isimli…
Güneri Tecer'in Aşkınla yandım harâb oldum isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Güneri Tecer'in Aşkınla yandım harâb oldum isimli …
Râkım Elkutlu'nun Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Râkım Elkutlu'nun Aşkınla yanıp ağladığım…
Sadettin Kaynak'ın Ayrılık yaman kelime isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Ayrılık yaman kelime isimli Segâh makamındaki…
Emin Ongan'ın Baharı okşuyor ellerim isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Emin Ongan'ın Baharı okşuyor ellerim isimli Segâh makamındaki…
Âmir Ateş'in Ben seni unutmak için sevmedim isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Âmir Ateş'in Ben seni unutmak için…
Ahmet Râsim'in Benim sen nemsin ey dilber isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Ahmet Râsim'in Benim sen nemsin ey…
Bimen Şen'in Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Bimen Şen'in Bensiz…
Hafız Rıfat Efendi'nin (TRT) Bezm-i meyde mutrîbâ bir nağme-i dil-cû kopar isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Hafız Rıfat…