Şedaraban makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (15)

Sitemde bulunan Şedaraban makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hâşim Bey'in Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fâize Ergin'in Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şemseddin Ziya Bey'in Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyân isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği…
Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyân notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûri İzak Efendi'nin Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği…
Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kâzım Uz'un Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat…
Gam seni terkeylemez sen eyle terk-i gam biraz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Gecemiz kapkara sâki sun elin nur olsun isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği…
Gecemiz kapkara sâki sun elin nur olsun notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Görülmemiş devr-i Yusuf'tan beri hiç böyle güzel isimli Şedaraban makamındaki Türk…
Görülmemiş devr-i Yusuf'tan beri hiç böyle güzel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Gözümden gönlümden hayâli gitmez isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Gözümden gönlümden hayâli gitmez notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın İdini tebrîk için ey gül-izâr isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
İdini tebrîk için ey gül-izâr notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Ne dem ki sînesi o gül-rûhun küşâde olur isimli Şedaraban makamındaki Türk…
Ne dem ki sînesi o gül-rûhun küşâde olur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yârı biz biliriz isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat…
Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yârı biz biliriz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Nevbahâr-ı hüsnüne ermez hazân isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Nevbahâr-ı hüsnüne ermez hazân notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûri İzak Efendi'nin Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister isimli Şedaraban makamındaki Türk sanat…
Pîr olmada gerçi gönül ammâ civân ister notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Cemil Bey'in Şedaraban makamındaki peşrevinin notası. * Tanbûrî Cemil Bey'in Şedaraban makamındaki peşrevinin; ayrıntılı…
Tanbûrî Cemil Bey'in şedaraban peşrevinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Cemil Bey'in Şedaraban makamındaki saz semâîsinin notası. * Tanbûrî Cemil Bey'in Şedaraban makamındaki saz…
Tanbûrî Cemil Bey'in şedaraban saz semâîsinin notası - 3.8 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.