Ali Şenozan'ın Aşk oduna yandı gönül isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Ali Şenozan'ın Aşk oduna yandı gönül isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları ve sözleri.

Aşk oduna yandı gönül - Rast şarkı

Pazartesi, 10 Nisan 2017 11:02
Ali Şenozan'ın Aşk oduna yandı gönül isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Ali Şenozan Güfte : Cengizhan Altıntaş Makamı : Rast makamı Usûlü : Düyek usûlü Ali Şenozan yorumu: Güler Basu Şen ve Teoman Volkan Özselçuk …
Gevrekzâde Mustafa Ağa'nın Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem isimli Hicaz hümâyûn makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Gevrekzâde Mustafa Ağa'nın Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem isimli Hicaz hümâyûn makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları ve notası.
Gevrekzâde Mustafa Ağa'nın, Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem isimli Hicaz hümâyûn makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Gevrekzâde Mustafa Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Hicaz hümâyûn makamı Usûlü : Ağır çember…
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Geç kalma ki geçmektedir eylülle bu yazda isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Geç kalma ki geçmektedir eylülle bu yazda isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları ve sözleri.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Geç kalma ki geçmektedir eylülle bu yazda isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Güfte : Rahmi Duman Makamı : Hüseynî makamı Usûlü : Curcuna usûlü Prof. Dr. Alâeddin…

Yüklüyüm dertlerden yana notası

Cuma, 07 Nisan 2017 14:03
Yusuf Nalken'in Yüklüyüm dertlerden yana isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yusuf Nalken'in Yüklüyüm dertlerden yana isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları ve sözleri.

Yüklüyüm dertlerden yana

Cuma, 07 Nisan 2017 13:46
Yusuf Nalken'in Yüklüyüm dertlerden yana isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Yusuf Nalkesen Güfte : Fuat Edip Baksı Makamı : Beyâtî makamı Usûlü : Semaî usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Ayşe Taş yorumu: Prof. Dr. Alâeddin…