Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (18)

Sitemde bulunan Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Neveser Kökdeş'in Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Neveser Kökdeş'in…
Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli…
Nûri Halil Poyraz'ın Ben görmedim böyle güzel isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nûri Halil Poyraz'ın Ben…
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yusuf…
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Muâllim…
Münir Nurettin Selçuk'un Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin notası. *…
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin notası.…
Kassamzâde Mehmet Efendi'nin Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinin notası. *…
Garbis Efendi'nin Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Garbis Efendi'nin…