Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (18)

Sitemde bulunan Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Neveser Kökdeş'in Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği…
Ayrılık yarı ölmekmiş notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin…
Ben görmedim böyle güzel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nûri Halil Poyraz'ın Ben görmedim böyle güzel isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enfî Hasan Ağa'nın Câme-i sürh ile sanma lâ’l-gûn olmuş gelir isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kassamzâde Mehmet Efendi'nin Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Garbis Efendi'nin Görmek ister dâimâ her yerde çeşmânım seni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği…
İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cevdet Çağla'nın İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Kırdı geçirdi beni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Medenî Aziz Efendi'nin Kırdı geçirdi beni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enfî Hasan Ağa'nın Küşâde sînesi bilmem ki bir sehâsı mı var isimli Nişâburek makamındaki Türk…
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-perva seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-perva seni isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat…
Meyl edip bir gül-i zâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıfat Çağatay'ın Meyl edip bir gül-i zâre isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Page 1 of 2