Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (18)

Nişâburek makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Neveser Kökdeş'in Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün ah nesin isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Neveser Kökdeş'in…
Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin Pınar'ın Ayrılık yarı ölmekmiş isimli…
Nûri Halil Poyraz'ın Ben görmedim böyle güzel isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nûri Halil Poyraz'ın Ben…
Yusuf Ziyâ Paşa'nın Bin zebân söylersin ol çeşm-i sühân-perdâz ile isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Yusuf…
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Muâllim…
Münir Nurettin Selçuk'un Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…

Sitemdeki ilgili sayfalar