Nikrîz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (6)

Sitemde bulunan Nikrîz makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Kadri Şençalar'ın Dağ başında tüter duman isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Elmas senin yüzün gören isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Fâize Ergin'in Gönül ne için âteşlere yansın isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Prof. Dr. Selâhattin İçli'nin Gönüllerde yer edenler isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Cevdet Çağla'nın Karanlık ruhumu aydınlatacaksın sandım isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Avni Anıl'ın Neden hiç dinmiyor gözyaşların biçare gönlüm isimli Nikrîz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…