Nihavend makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (288)

Sitemde bulunan Nihavend makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Acelem var güzelim aylar yıllar pek hızlı isimli Nihavend makamındaki Türk…
Acelem var güzelim aylar yıllar pek hızlı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rıfat Bey'in Açıldı bahçede güller isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rıfat…
Açıldı bahçede güller notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonca femim isimli Nihavend makamındaki Türk…
Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonca femim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sâdi Hoşses'in Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Selâhattin İnal'ın Ahımı hicrânımı sakladım gizli tuttum isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ahımı hicrânımı sakladım gizli tuttum notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyimisimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Âkıbet virân edip gönlüm felek isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Âkıbet virân edip gönlüm felek notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Drama'lı Hasan Hasgüler'in Aklımda sen fikrimde sen isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aklımda sen fikrimde sen notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Ferit Sıdal'ın Aklımı başımdan aldı gözlerin isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Aklımı başımdan aldı gözlerin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kaptanzâde Ali Rıza Bey'in Akşamı süzme deniz isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Akşamı süzme deniz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Alsam adanın dilberini çamlara gitsem isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Alsam adanın dilberini çamlara gitsem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yıldırım Gürses'in Anla artık anla beni unut bütün geçenleri isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği…
Anla artık anla beni unut bütün geçenleri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Çağlar'ın Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir notası - 4.3 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Pınar Köksal'ın Aramıza girmesin hasret denen o duvar isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Aramıza girmesin hasret denen o duvar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Suat Sayın'ın Artık seni sevemem isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Suat…
Artık seni sevemem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 20