Nihavend makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (288)

Sitemde bulunan Nihavend makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Acelem var güzelim aylar yıllar pek hızlı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Acelem var güzelim aylar yıllar pek hızlı isimli Nihavend makamındaki Türk…
Açıldı bahçede güller notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rıfat Bey'in Açıldı bahçede güller isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rıfat…
Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonca femim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonca femim isimli Nihavend makamındaki Türk…
Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Sâdi Hoşses'in Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ahımı hicrânımı sakladım gizli tuttum notası - 4.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Selâhattin İnal'ın Ahımı hicrânımı sakladım gizli tuttum isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Ahteri düşkün garîb ü âşık-ı âvâreyimisimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Âkıbet virân edip gönlüm felek notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Âkıbet virân edip gönlüm felek isimli Tâhir makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Aklımda sen fikrimde sen notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Drama'lı Hasan Hasgüler'in Aklımda sen fikrimde sen isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aklımı başımdan aldı gözlerin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Ferit Sıdal'ın Aklımı başımdan aldı gözlerin isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Akşamı süzme deniz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kaptanzâde Ali Rıza Bey'in Akşamı süzme deniz isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Alsam adanın dilberini çamlara gitsem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yesâri Asım Arsoy'un Alsam adanın dilberini çamlara gitsem isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Anla artık anla beni unut bütün geçenleri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yıldırım Gürses'in Anla artık anla beni unut bütün geçenleri isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği…
Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir notası - 4.3 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Mustafa Çağlar'ın Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aramıza girmesin hasret denen o duvar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Pınar Köksal'ın Aramıza girmesin hasret denen o duvar isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Artık seni sevemem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Suat Sayın'ın Artık seni sevemem isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Suat…
Page 1 of 20