Müstear makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (8)

Sitemde bulunan Müstear makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Suphi Ziya Özbekkan'ın Dönsek mi bu aşkın şafağından isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dönsek mi bu aşkın şafağından notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Evvel benim nazlı yârim isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Evvel benim nazlı yârim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Gel ey sâki şarâbı tâzelendir isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Gel ey sâki şarâbı tâzelendir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Abdülhalim Ağa'nın Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği…
Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Güzel görsem yanar sabr ü karârım isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği…
Güzel görsem yanar sabr ü karârım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemençeci Nikolâki'nin Müstear makamındaki peşrevi'nin notası. * Kemençeci Nikolâki'nin Müstear makamındaki peşrevi'nin; ayrıntılı bilgileri ve…
Kemençeci Nikolâki'nin Müstear peşrevi'nin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ebûbekir Ağa'nın O nev-resîde nihâlim ne serv-ü kamet olur isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği…
O nev-resîde nihâlim ne serv-ü kamet olur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Sana dil mâh-i tâbânım yakışdı isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği Yürük…
Sana dil mâh-i tâbânım yakışdı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.