Muhayyer sünbüle makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Sitemde bulunan Muhayyer sünbüle makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Ali Efendi'nin Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki ağır…
Ey gonca-i nâzik tenim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 3. Selim'in Ey gonca-i nâzik tenim isimli Muhayyer sünbülendaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim isimli Muhayyer sünbüle makamındaki…
Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı isimli Muhayyer sünbüle…