Muhayyer sünbüle makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Muhayyer sünbüle makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Muhayyer sünbüle makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Tanburî Ali Efendi'nin Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki ağır semaîsinin notası. * Tanburî Ali…
Sultan 3. Selim'in Ey gonca-i nâzik tenim isimli Muhayyer sünbülendaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3. Selim'in Ey…
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim isimli Muhayyer sünbüle makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki Türk sanat müziği bestesinin…

Sitemdeki ilgili sayfalar