Muhayyer sünbüle makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Sitemde bulunan Muhayyer sünbüle makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanburî Ali Efendi'nin Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki ağır semaîsinin notası. * Tanburî Ali Efendi'nin Beni…
Sultan 3. Selim'in Ey gonca-i nâzik tenim isimli Muhayyer sünbülendaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sultan 3. Selim'in Ey gonca-i nâzik…
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Ey nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim isimli Muhayyer sünbüle makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Vardakosta…
Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa'nın Zebân-ı aşkı anlar sana benzer işveger var mı isimli Muhayyer sünbüle makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. *…