Mâhur makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (56)

Sitemde bulunan Mâhur makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Al yanına bir dilnüvâz isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Al yanına bir dilnüvâz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şerif İçli'nin Alamam doğrusu dest-i emele isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Alamam doğrusu dest-i emele notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Âşıka bağdat sorulmaz isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Âşıka bağdat sorulmaz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kâmuran Yarkın'ın Ayrılık rüzgârı gönlüme doluyor isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Ayrılık rüzgârı gönlüme doluyor notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Neveser Kökdeş'in Bahar pembe beyaz olur isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Bahar pembe beyaz olur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ârif Sâmi Toker'in Ben derdime hiç çâre bulmam sâki isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği…
Ben derdime hiç çâre bulmam sâki notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ben güzele güzel demem isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Ben güzele güzel demem notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Ebûbekir Ağa'nın Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile isimli Mâhur makamındaki Türk sanat…
Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Neyzen Rıza Efendi'nin Beyoğlu'nda gezersin isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Neyzen…
Beyoğlu'nda gezersin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ebûbekir Ağa'nın Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği bestesinin…
Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dr. Mazhar Hüsnü Bey'in Bir gönülde iki sevdâ olamaz isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği…
Bir gönülde iki sevdâ olamaz notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile meh'den isimli Mâhur makamındaki Türk…
Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile mehden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şükrü Şenozan'ın Bu sevda ne tatlı ne tatlı yalan isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği…
Bu sevda ne tatlı ne tatlı yalan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Muzaffer İlkar'ın Bu son şarkımda sen varsın ilk şarkımda yine sen vardın isimli Mâhur makamındaki…
Bu son şarkımda sen varsın ilk şarkımda yine sen vardın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Ârif Sâmi Toker'in Çek küreği güzelim isimli Mâhur makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Çek küreği güzelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 4