Kürdîli hicazkâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (171)

Sitemde bulunan Kürdîli hicazkâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Akşam yine gölgenle sabâh etti bu gönlüm notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Akşam yine gölgenle sabâh etti bu gönlüm isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat…
Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eyleyemem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eyleyemem isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği…
Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Artaki Candan'ın Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği…
Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği…
Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın var inan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Yusuf Nalkesen'in Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın var inan isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Ay dalgalanırken suların oynak izinde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Artaki Candan'ın Ay dalgalanırken suların oynak izinde isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının;…
Bağa girdim kamışa notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Hânende Manol Ağa'nın Bağa girdim kamışa isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bahçenizde sünbül olsam notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Suphi Ziya Özbekkan'ın Bahçenizde sünbül olsam isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Bâis figân ü nâleme aşk iptilâsıdır isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat…
Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Sunar'ın Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat…
Baktıkça gölgeme yâdigar diye notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Baktıkça gölgeme yâdigar diye isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği…
Bana çok gördü felek külbe-i ahzânı bile notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Cinuçen Tanrıkorur'un Bana çok gördü felek külbe-i ahzânı bile isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat…
Başka söz söylemem aşktan yana ben notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Başka söz söylemem aşktan yana ben isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk…
Ben yağmur ben güneş notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Avni Anıl'ın Ben yağmur ben güneş isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Münir Nurettin Selçuk'un Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği…
Page 1 of 12