Karcığar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (52)

Sitemde bulunan Karcığar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hâfız Yusuf Efendi'nin Ah efendim dinle gel şu nâle-vü feryâdımı isimli Karcığar makamındaki Türk sanat…
Ah efendim dinle gel şu nâle-vü feryâdımı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Altınbaş'ın Aşkımın kadrini bilmeyen güzel isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Aşkımın kadrini bilmeyen güzel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Râkım Elkutlu'nun Ateşiyle yanıyorken yüreğim isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Râkım…
Ateşiyle yanıyorken yüreğim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Benli'yi aldım kaçaktan isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği köçekçesinin notası. * Benli'yi aldım kaçaktan…
Benli'yi aldım kaçaktan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Asdik Ağa'nın Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bîkes ü bîçâreyim âh ağlarım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Suat Yıldırım'ın Bilmeden ateşini kalbime yaktın da gittin isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bilmeden ateşini kalbime yaktın da gittin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Leon Hancıyan'ın Bilmem ki safa neşe bu ömrün neresinde isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği…
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresinde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Bir gölge ol beni peşinden koştur isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir gölge ol beni peşinden koştur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Ârif Bey'in Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül isimli Karcığar makamındaki Türk sanat…
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sâdi Hoşses'in Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği…
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rakım Elkutlu'nun Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden isimli Karcığar makamındaki Türk sanat…
Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Kanûni Hacı Ârif Bey'in Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde isimli Karcığar makamındaki Türk sanat…
Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Necdet Tokatlıoğlu'nun Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Tunca'nın Bu devirde bu dünyada isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Bu devirde bu dünyada notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 4