Hüseynî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Hüseynî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (71)

Sitemde bulunan Hüseynî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hacı Fâik Bey'in Ağlama ey âşık-ı mihnet-zede gel yânıma isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hacı Fâik…
Sadettin Kaynak'ın Ağlarım çağlar gibi isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Ağlarım çağlar gibi isimli…
Emin Ongan'ın Arz etmediğim yâreme yâremi kaldı isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Emin Ongan'ın Arz etmediğim…
Sadettin Kaynak'ın Ay doğarken gecelerden isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Ay doğarken gecelerden isimli…
Sadettin Kaynak'ın Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Ayrılık yıldönümü…
Sadettin Kaynak'ın Bağrıma taş basaydım isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Bağrıma taş basaydım isimli…
Isak Varon'un Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Isak Varon'un Baygın…
Tab'î Mustafa Efendi'nin Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinın notası. * Tab'î…
Sadettin Kaynak'ın Bingöllerden süzülürsün inersin - Fırat isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Bingöllerden süzülürsün…
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Bir dilberdir beni yakan isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Bir…