Hüseynî aşirân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (1)

Sitemde bulunan Hüseynî aşirân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Zekâi Dede Efendi'nin Cemâlin şem'ine pervane gönlüm isimli Hüseynî aşirân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Zekâi Dede Efendi'nin Cemâlin şem'ine…
Cemâlin şem'ine pervane gönlüm notası - 5.0 ortalama oyu var. 5 tam not üzerinden 1 kişi oy kullanıldı.