Hisar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Hisar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (4)

Hisar makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Prof.…
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Câm-ı lâ'lindir senin âyîne rûy-i enverin isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Buhurîzade Mustafa…
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Dil-î pür ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği ağır semaîsinin notası. * Buhurîzade…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Havâ güzel yine gülşende gösteriş günüdür isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. *…

Sitemdeki ilgili sayfalar