Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (11)

Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Selâhattin Pınar'ın Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin…
Servet Yesâri Bey'in Bir hâdise var can ile cânân arasında isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Rahmi Bey'in Bir nev civansın şuh-i cihansın isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Rahmi Bey'in Bir…
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dök zülfünü meydâna gel isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Mustafa Çavuş'un…
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Tanbûrî Nûman…
Zekâi Dede Efendi'nin Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin notası. * Zekâi…

Sitemdeki ilgili sayfalar