Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (12)

Sitemde bulunan Hisar bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Selâhattin Pınar'ın Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat…
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Servet Yesâri Bey'in Bir hâdise var can ile cânân arasında isimli Hisar bûselik makamındaki Türk…
Bir hâdise var can ile cânân arasında notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Bir nev civansın şuh-i cihansın isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir nev civansın şuh-i cihansın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dök zülfünü meydâna gel isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dök zülfünü meydâna gel notası - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Tanbûrî Nûman Ağa'nın Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Eyle kerem uşşâkına ağlatma amân notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâra düşürdüm notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Denizoğlu Ali Bey'in Yandım deminden isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Yandım deminden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem isimli Hisar bûselik makamındaki Türk…
Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil isimli Hisar bûselik makamındaki Türk sanat…
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü isimli Hisar bûselik makamındaki…
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bî-karâre düştü notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Mehmed Ağa'nın Hisar bûselik makamındaki peşrevi'nin notası. * Zeki Mehmed Ağa'nın Hisar bûselik makamındaki…
Zeki Mehmed Ağa'nın Hisar bûselik peşrevi'nin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.