Ferahnâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (13)

Sitemde bulunan Ferahnâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Beğendim seni efendim geçmem asla ben isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…
Beğendim seni efendim geçmem asla ben notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Cemil Bey'in Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Dil-i bîçâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…
Dil-i bîçâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Ey şâh-ı melek hûy kadd-i bâlâ-yı Ferahnâk isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Ey şâh-ı melek hûy kadd-i bâlâ-yı Ferahnâk notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Figan eder yine bülbül bahar görmüştür isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…
Figan eder yine bülbül bahar görmüştür notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nikagos Ağa'nın Hoş yaratmış bâr-i ezel isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Hoş yaratmış bâr-i ezel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni isimli Ferahnâk makamındaki…
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Olmadım ben dest-res mânendine isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Olmadım ben dest-res mânendine notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir isimli Ferahnâk makamındaki Türk…
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Artaki Candan'ın Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Söyletme beni cânım efendim kederim var isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Söyletme beni cânım efendim kederim var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Nûri Efendi'nin Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…
Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.