Ferahnâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (13)

Sitemde bulunan Ferahnâk makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Beğendim seni efendim geçmem asla ben notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Beğendim seni efendim geçmem asla ben isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Cemil Bey'in Bir nigâhın kalbimi etti esir-i aşkın isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Dil-i bîçâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Dil-i bîçâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…
Ey şâh-ı melek hûy kadd-i bâlâ-yı Ferahnâk notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Ey şâh-ı melek hûy kadd-i bâlâ-yı Ferahnâk isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Figan eder yine bülbül bahar görmüştür notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Figan eder yine bülbül bahar görmüştür isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…
Hoş yaratmış bâr-i ezel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nikagos Ağa'nın Hoş yaratmış bâr-i ezel isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni isimli Ferahnâk makamındaki…
Olmadım ben dest-res mânendine notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Olmadım ben dest-res mânendine isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dellâlzâde İsmail Efendi'nin Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir isimli Ferahnâk makamındaki Türk…
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Artaki Candan'ın Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Söyletme beni cânım efendim kederim var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Söyletme beni cânım efendim kederim var isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat müziği…
Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mustafa Nûri Efendi'nin Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken isimli Ferahnâk makamındaki Türk sanat…