Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (14)

Sitemde bulunan Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanburî Ali Efendi'nin Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu isimli Eviç makamındaki Türk…
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali İçinger'in Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi isimli Eviç makamındaki Türk…
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bir sebeple gücenmişsin sen bana isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği…
Bir sebeple gücenmişsin sen bana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat…
Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim dilber isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Elâ gözlerini sevdiğim dilber notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ebûbekir Ağa'nın Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği kârçesinin notası.…
Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsak Varon'un Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanburî Cemil Bey'in Nazîrin yok senin ey mâh yerde isimli Evic makamındaki Türk sanat müziği…
Nazîrin yok senin ey mâh yerde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Ne olur sevgili mehtâb bırakıp her sebebi isimli Eviç makamındaki Türk sanat…
Ne olur sevgili mehtâb bırakıp her sebebi notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Sevdim bir gonce-i rânâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Sevdim bir gonce-i rânâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sâdi Işılay'ın Vâdet bana artık bu benim son çilem olsun isimli Eviç makamındaki Türk sanat…
Vâdet bana artık bu benim son çilem olsun notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.