Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (14)

Sitemde bulunan Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Tanburî Ali Efendi'nin Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu isimli Eviç makamındaki Türk…
Ali İçinger'in Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi isimli Eviç makamındaki Türk…
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bir sebeple gücenmişsin sen bana isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat…
Sadettin Kaynak'ın Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim dilber isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Ebûbekir Ağa'nın Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği kârçesinin notası.…
Selâhattin Pınar'ın Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
İsak Varon'un Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Page 1 of 2