Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (14)

Eviç makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Tanburî Ali Efendi'nin Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin notası.…
Ali İçinger'in Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bir sebeple gücenmişsin sen bana isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kazasker Mustafa…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade…
Sadettin Kaynak'ın Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Doğuyor…
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim dilber isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim…

Sitemdeki ilgili sayfalar