Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları

Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (9)

Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları. Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, ait oldukları eserin sitemdeki sayfası ile bağlantılıdır.

Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme bir taze yâre isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme…
Hacı Fâik Bey'in Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hacı Fâik Bey'in…
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Akın Özkan'ın Edeyim…
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şâkir Ağa'nın Efsûn…
Küçük Mehmet Ağa'nın Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Küçük Mehmet Ağa'nın…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Hüsnüne mâil gönlüm ezelden isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hammâmîzade İsmail Dede…

Sitemdeki ilgili sayfalar