Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (9)

Sitemde bulunan Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme bir taze yâre isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Açıldı sineme bir taze yâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Fâik Bey'in Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Küçük Mehmet Ağa'nın Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin…
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Hüsnüne mâil gönlüm ezelden isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Küçük Mehmed Ağa'nın Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği…
Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.