Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (9)

Sitemde bulunan Evcârâ makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Lâtif Ağa'nın Açıldı sineme bir taze yâre isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Hacı Fâik Bey'in Aldı elden gülşen-i bad-ı hazan isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Akın Özkan'ın Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Şâkir Ağa'nın Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Küçük Mehmet Ağa'nın Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Hüsnüne mâil gönlüm ezelden isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Küçük Mehmed Ağa'nın Sâkî çekemem vâz-ı zarîfâneyi boş ko isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği…
Selâhattin Pınar'ın Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Sadettin Kaynak'ın Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim isimli Evcârâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…