Dügâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (5)

Sitemde bulunan Dügâh makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Şeyhülislâm Es'ad Efendi'nin İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dâğındır isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin notası. * Şeyhülislâm Es'ad…
Şâkir Ağa'nın Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Şâkir Ağa'nın Ne yamandır dil-i…
Tab'î Mustafa Efendi'nin Nedir ol cünbüş-i nâdide o cansûz-i nigâh isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin notası. * Tab'î Mustafa…
Hacı Fâik Bey'in Pek sevdim efendim seni gayetle beğendim isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği kârının notası. * Hacı Fâik Bey'in Pek…
Kadri Şençalar'ın Yine o menekşe gözler aralı isimli Dügâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Kadri Şençalar'ın Yine o menekşe gözler…