Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (26)

Sitemde bulunan Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Aman cânâ beni şâd et notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Aman cânâ beni şâd et isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
Erol Sayan'ın Bana bir aşk masalından şarkılar söyle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir akşam son defa seni görmeden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Mustafa Seyran'ın Bir akşam son defa seni görmeden isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir pür cefâ hoş dilberdir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 3. Selim'in Bir pür cefâ hoş dilberdir isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dürrü Tûran'ın Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yılmaz Karakoyunlu'nun Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret isimli Bûselik makamındaki…
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şerif İçli'nin Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni isimli Bûselik makamındaki Türk…
Dün gece sende ben derd mende notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Dün gece sende ben derd mende isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Etti eser aşk cânıma notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Erol Sayan'ın Etti eser aşk cânıma isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Geçti bahar hazan erdi bu yerde notası - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Geçti bahar hazan erdi bu yerde isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Gönül harâreti sönmez şarab-ı kevserle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şükrü Şenozan'ın Gönül harâreti sönmez şarab-ı kevserle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Gözümde özleyiş gönlümde acı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin İnal'ın Gözümde özleyiş gönlümde acı isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Güle sor bülbüle sor halimi hicranımı dinle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Güle sor bülbüle sor halimi hicranımı dinle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat…
Her gördüğü perîye gönül mübtelâ olur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Her gördüğü perîye gönül mübtelâ olur isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Page 1 of 2