Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (26)

Sitemde bulunan Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Fehmi Tokay'ın Aman cânâ beni şâd et isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Erol Sayan'ın Bana bir aşk masalından şarkılar söyle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Mustafa Seyran'ın Bir akşam son defa seni görmeden isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Sultan 3. Selim'in Bir pür cefâ hoş dilberdir isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dürrü Tûran'ın Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Yılmaz Karakoyunlu'nun Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret isimli Bûselik makamındaki…
Şerif İçli'nin Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni isimli Bûselik makamındaki Türk…
Şâkir Ağa'nın Dün gece sende ben derd mende isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Erol Sayan'ın Etti eser aşk cânıma isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Page 1 of 3