Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (26)

Sitemde bulunan Bûselik makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Fehmi Tokay'ın Aman cânâ beni şâd et isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Aman cânâ beni şâd et notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Erol Sayan'ın Bana bir aşk masalından şarkılar söyle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
Mustafa Seyran'ın Bir akşam son defa seni görmeden isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir akşam son defa seni görmeden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Sultan 3. Selim'in Bir pür cefâ hoş dilberdir isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bir pür cefâ hoş dilberdir notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Dürrü Tûran'ın Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Yılmaz Karakoyunlu'nun Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret isimli Bûselik makamındaki…
Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr u meserret notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şerif İçli'nin Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni isimli Bûselik makamındaki Türk…
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Dün gece sende ben derd mende isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Dün gece sende ben derd mende notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Erol Sayan'ın Etti eser aşk cânıma isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Etti eser aşk cânıma notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Geçti bahar hazan erdi bu yerde isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Geçti bahar hazan erdi bu yerde notası - 3.7 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Şükrü Şenozan'ın Gönül harâreti sönmez şarab-ı kevserle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Gönül harâreti sönmez şarab-ı kevserle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin İnal'ın Gözümde özleyiş gönlümde acı isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Gözümde özleyiş gönlümde acı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Güle sor bülbüle sor halimi hicranımı dinle isimli Bûselik makamındaki Türk sanat…
Güle sor bülbüle sor halimi hicranımı dinle notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Her gördüğü perîye gönül mübtelâ olur isimli Bûselik makamındaki Türk sanat müziği…
Her gördüğü perîye gönül mübtelâ olur notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2