Beyâtî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (24)

Sitemde bulunan Beyâtî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Sadettin Kaynak'ın Aşkın fecri yükseldi müjdeler olsun gönül isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Aşkın fecri yükseldi müjdeler olsun gönül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Benzemez kimse sana tavrına hayran olayım notası - 4.4 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 5 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şevki Bey'in Bir katre içen çeşme-i pür hûn-i fenâdan isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Bir katre içen çeşme-i pür hûn-i fenâdan notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tanbûrî Mustafa Çavuş'un Çıkalım sayd-ü şikâre isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Çıkalım sayd-ü şikâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Tab'î Mustafa Efendi'nin Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği ağır…
Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemâni Ali Ağa'nın Dâim seni ben arardım isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Dâim seni ben arardım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Delisin deli gönlüm isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selâhattin…
Delisin deli gönlüm notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Şevki Bey'in Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var isimli Beyâtî makamındaki Türk…
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mahmut Oğul'un Giderken ağlama sakın peşimden isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Giderken ağlama sakın peşimden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Gül hazîn sümbül perîşan bâğ-ı zârın şevki yok isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat…
Gül hazîn sümbül perîşan bâğ-ı zârın şevki yok notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Tab'î Mustafa Efendi'nin Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat…
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 3 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Her dem edip meyl-i cefa isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Her dem edip meyl-i cefa notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Selâhattin Pınar'ın Kalbim yine üzgün seni andım da derinden isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği…
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 4 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Karşıdan yâr güle güle isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Karşıdan yâr güle güle notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Page 1 of 2