Beyâtî arabân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (16)

Sitemde bulunan Beyâtî arabân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Âşıkım ben süphesiz mâhım sana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lâtif Ağa'nın Âşıkım ben süphesiz mâhım sana isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bağa girdim ay çıktı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sâdi Hoşses'in Bağa girdim ay çıktı isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bana n'oldu değişti şimdi hâlim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Bana n'oldu değişti şimdi hâlim isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Bana seyrân-ı cemâlindir emel notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Rahmi Bey'in Bana seyrân-ı cemâlindir emel isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bekâsız hüsnün güvenme ânına notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Lem'î Atlı'nın Bekâsız hüsnün güvenme ânına isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün mihribânım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün mihribânım isimli Beyâtî arabân ve Bûselik…
Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Emin Ongan'ın Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği…
Düşme dağda gezen geyik ardına notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemençeci Nikolâki'nin Düşme dağda gezen geyik ardına isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zeki Ârif Ataergin'in Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk…
Mecnun olup gönlümü âbâd etsem notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Mustafa Nâfiz Irmak'ın Mecnun olup gönlümü âbâd etsem isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği…
N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Suyolcuzâde Sâlih Efendi'nin N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir ân isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği…
Nîmet-i vaslın için ey gonca-leb notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hâşim Bey'in Nîmet-i vaslın için ey gonca-leb isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Ömrümün neş'esiz geçti baharı notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ömrümün neş'esiz geçti baharı isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hacı Sâdullah Ağa'nın Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni isimli Beyâtî arabân makamındaki Türk sanat…
Raûf Yektâ Bey'in beyâtî arabân saz semâîsinin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Raûf Yektâ Bey'in Beyâtî arabân makamındaki saz semâîsinin notası. * Raûf Yektâ Bey'in Beyâtî arabân…
Page 1 of 2