Bestenigâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (17)

Sitemde bulunan Bestenigâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kanûni Ahmet Bey'in Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Çiçekten nağmeden bir deste bağlar isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fârûk Şâhîn'in Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği…
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Eyler tahammül âzâre gönlüm isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Eyler tahammül âzâre gönlüm notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Geçiyor ömr-ü hazîn sâdece cânân diyerek isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Geçiyor ömr-ü hazîn sâdece cânân diyerek notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şekerci Cemil Bey'in İstedin de gönlümü verdim sana isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
İstedin de gönlümü verdim sana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hâşim Bey'in Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî ülfet et isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği…
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî ülfet et notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemanî Ali Ağa'nın Kerem kıl bu dil-i zâre isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Kerem kıl bu dil-i zâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Halûk Recâî'nin Neden bülbüllerim susmuş seherde isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Neden bülbüllerim susmuş seherde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bekir Sıdkı Sezgin'in Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği…
Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Page 1 of 2