Bestenigâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (17)

Sitemde bulunan Bestenigâr makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kanûni Ahmet Bey'in Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Çiçekten nağmeden bir deste bağlar isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fârûk Şâhîn'in Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği…
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Eyler tahammül âzâre gönlüm notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Mahmud Celâleddin Paşa'nın Eyler tahammül âzâre gönlüm isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Gayrıdan bulmaz teselli sevdigim a canım isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat…
Geçiyor ömr-ü hazîn sâdece cânân diyerek notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fehmi Tokay'ın Geçiyor ömr-ü hazîn sâdece cânân diyerek isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
İstedin de gönlümü verdim sana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şekerci Cemil Bey'in İstedin de gönlümü verdim sana isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî ülfet et notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hâşim Bey'in Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî ülfet et isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği…
Kerem kıl bu dil-i zâre notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Kemanî Ali Ağa'nın Kerem kıl bu dil-i zâre isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Neden bülbüllerim susmuş seherde notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Halûk Recâî'nin Neden bülbüllerim susmuş seherde isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. *…
Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bekir Sıdkı Sezgin'in Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği…
Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Page 1 of 2