Acem kürdî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (52)

Sitemde bulunan Acem kürdî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Ârif Sâmi Toker'in Artık gelecek sanma sakın geçti o günler isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Ârif Sâmi…
Necdet Tokatlıoğlu'nun Âşıkım ben gül yüzüne isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Necdet Tokatlıoğlu'nun Âşıkım ben gül yüzüne…
Sâdi Hoşses'in Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sâdi Hoşses'in Aşkın ile…
Sadettin Öktenay'ın Aşkın kanununu yazsam yeniden isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Sadettin Öktenay'ın Aşkın kanununu yazsam yeniden…
Avni Anıl'ın Baharla hazân birleşemez ortada yaz var isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Avni Anıl'ın Baharla hazân…
Cevdet Çağla'nın Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay'da isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Cevdet Çağla'nın…
İzzet Altınbaş'ın Bak yine geçti bahar gül neylesin neylesin isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * İzzet Altınbaş'ın Bak…
Hüseyin Coşkuner'in Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Hüseyin Coşkuner'in Bana…
Nikagos Ağa'nın Bâri felek ben yüzüne söyleyim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Nikagos Ağa'nın Bâri felek ben…
Selânik'li Ahmet Bey'in Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası. * Selânik'li Ahmet Bey'in…