Acem kürdî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (52)

Sitemde bulunan Acem kürdî makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Ârif Sâmi Toker'in Artık gelecek sanma sakın geçti o günler isimli Acem kürdî makamındaki Türk…
Necdet Tokatlıoğlu'nun Âşıkım ben gül yüzüne isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Sâdi Hoşses'in Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği…
Sadettin Öktenay'ın Aşkın kanununu yazsam yeniden isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Avni Anıl'ın Baharla hazân birleşemez ortada yaz var isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği…
Cevdet Çağla'nın Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay'da isimli Acem kürdî makamındaki Türk…
İzzet Altınbaş'ın Bak yine geçti bahar gül neylesin neylesin isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat…
Hüseyin Coşkuner'in Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat…
Nikagos Ağa'nın Bâri felek ben yüzüne söyleyim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Selânik'li Ahmet Bey'in Bezm-i vaslında civânım bilesin yok kederim isimli Acem kürdî makamındaki Türk sanat…
Page 1 of 6