Acem aşîrân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notaları (30)

Sitemde bulunan Acem aşîrân makamındaki şarkılar ve saz eserlerinin notalarının listesi.

Klasik Türk müziği - Türk sanat müziği eserlerinin nota sayfaları, sitemde bütün ayrıntılarıyla bulunan, ait olduğu esere bağlantılıdır.

Bakma sakın benden yana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Şâkir Ağa'nın Bakma sakın benden yana isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
İsmâil Bahâ Sürelsan'ın Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Bin cefa görsem ey sanem senden notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Zekâi Dede Efendi'nin Bin cefa görsem ey sanem senden isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat…
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Bimen Şen'in Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Şerif İçli'nin Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Bu hâl zuhûr etmesin bir daha notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bu hâl zuhûr etmesin bir daha isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Bulutlar kokunu getirir bana notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sadettin Kaynak'ın Bulutlar kokunu getirir bana isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Cânân okuyor aşkın ilâhî sesidir bu notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıza Avni Tınaz'ın Cânân okuyor aşkın ilâhî sesidir bu isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Nûri Halil Poyraz'ın Dîlde derd-i iştiyâkı çekmeğe tâkat mı var isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Dinle sözüm ey dil-rübâ notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Sultan 3. Selim'in Dinle sözüm ey dil-rübâ isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının…
Düştüm bir yol sevdasına notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ali Rıza Avni Tınaz'ın Düştüm bir yol sevdasına isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği…
Ey çeşm-i âhû mehlika notası - 3.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 2 adet oyu var.
Nikoğos Ağa'nın Ey çeşm-i âhû mehlika isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının notası.…
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim isimli Acem aşîrân makamındaki…
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Fahri Kopuz'un Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır isimli Acem aşîrân makamı makamındaki Türk sanat…
Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır notası - 5.0 : Aldığı notların ortalaması ( 5 Tam not üzerinden) - 1 adet oyu var.
Ârif Sâmi Toker'in Gam çekme güzel n'olsa baharın sonu yazdır isimli Acem aşîrân makamındaki Türk…
Page 1 of 2