Son eklenen klasik Türk müziği eserleri

Aşkın ile ey nev-civân

Perşembe, 30 Ocak 2014 00:00
Reşat Erer'in Aşkın ile ey nev-civân isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Reşat Erer (Kemânî) Güfte : Bilinmiyor Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Semaî usûlü Sâbite Tur Gülerman yorumu: Tulûn Korman yorumu: Necmi Rıza Ahıskan…
Refik Fersan'ın Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Refik Fersan Güfte : Bilinmiyor Makamı : Uşşak makamı Usûlü : Aksak usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu: Tulûn Korman yorumu: Melihat Gülses…
Tab'î Mustafa Efendi'nin Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği Yürük semaî'sinın; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tab'î Mustafa Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Yürük semaî formu Makamı : Hüseynî makamı Usûlü : Yürük semaî usûlü…

Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr

Perşembe, 21 Temmuz 2016 16:24
Hacı Ârif Bey'in Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Hicazkâr makamı Usûlü : Sofyan usûlü Tulûn Korman yorumu: Çiğdem Yarkın yorumu:…
Ârif Sâmi Toker'in Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmışam isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Ârif Sâmi Toker Güfte : Bilinmiyor Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Semaî usûlü Ârif Sâmi Toker yorumu: İnci Çayırlı…

Bülbül ne gezersin Çukurova'da

Pazar, 13 Ocak 2013 00:00
Bülbül ne gezersin Çukurova'da isimli Çukurova yöresine ait Türk halk müziği uzun havasının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Yöresi : Çukurova Makamı : Hicaz makamı Usûllü : Serbest Perihan Altındağ Sözeri yorumu: Elif Güreşçi yorumu: Tulûn Korman yorumu: Edâ Karaytuğ yorumu: Sözleri: Bülbül ne…
Hacı Ârif Bey'in Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figanın isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Keçecizâde İzzet Molla Makamı : Segâh makamı Usûlü : Aksak usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Tulûn…
Buhurîzade Mustafa Itrî'nin Câm-ı lâ'lindir senin âyîne rûy-i enverin isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Buhurîzade Mustafa Itrî Güfte : Bâkî Formu : Beste formu Makamı : Hisar makamı Usûlü : Devr-i kebîr usûlü Merâl Uğurlu…
Hacı Ârif Bey'in Cânda hâssiyyet mi var sevdâ-yı cânân olmasa isimli İsfahân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : İsfahân makamı Usûlü : Sofyan usûlü Tulûn Korman yorumu: Recep Birgit yorumu:…

Demem cânâ beni yâd et

Pazar, 15 Ocak 2012 00:00
Şevki Bey'in Demem cânâ beni yâd et isimli Hicaz makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Şevki Bey Güfte : Hamdi Bey Makamı : Hicaz makamı Usûlü : Curcuna usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Tulûn Korman yorumu: Safiye Ayla…

Gel ey sâki şarâbı tâzelendir

Salı, 23 Ağustos 2016 12:15
Rahmi Bey'in Gel ey sâki şarâbı tâzelendir isimli Müstear makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte : Rahmi Bey Makamı : Müstear makamı Usûlü : Aksak usûlü Safiye Ayla Targan yorumu: Tulûn Korman yorumu: Müzeyyen Senar yorumu: Filiz…

Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi

Perşembe, 14 Haziran 2012 00:00
Lem'î Atlı'nın Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lem'î Atlı Güfte : Kâzım Ömer Bey Makamı : Uşşak makamı Usûlü : Aksak usûlü Tulûn Korman yorumu: Mediha Demirkıran yorumu: Belgin Gök…