Son eklenen klasik Türk müziği eserleri

Bana bir zalimi Leylâ diye sevdirdi felek

Salı, 23 Ağustos 2011 00:00
Cevdet Çağla'nın Bana bir zalimi Leylâ diye sevdirdi felek isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Cevdet Çağla Güfte : Faruk Şükrü Yersel Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Aksak usûlü Tülin Yakarçelik yorumu: Elif Güreşçi yorumu:…

Bin cefa görsem ey sanem senden

Pazartesi, 29 Ağustos 2011 00:00
Zekâi Dede Efendi'nin Bin cefa görsem ey sanem senden isimli Acem aşîrân makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Zekâi Dede Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Acem aşîrân makamı Usulü : Muhammes usulü Bekir Sıdkı Sezgin…

Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım

Perşembe, 01 Eylül 2011 00:00
Sadettin Kaynak'ın Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Bilinmiyor Makamı : Segâh makamı Usûlü : Değişimli, Düyek usûlü ve Semaî usûlü Nesrin Sipahi yorumu: Tülin Yakarçelik yorumu:…

Bir verd-i rânâ etdim temâşâ

Salı, 05 Temmuz 2016 14:47
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bir verd-i rânâ etdim temâşâ isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hammâmîzade İsmail Dede Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Ferahfezâ makamı Usûlü : Semaî usûlü Tülin Yakarçelik yorumu: Cemile Uncu Karabulut…

Bugün ey meh senin ile gidelim

Salı, 05 Temmuz 2016 15:23
Leon Hancıyan'ın Bugün ey meh senin ile gidelim isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Leon Hancıyan Güfte : Bilinmiyor Makamı : Ferahfezâ makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Tülin Yakarçelik yorumu: Kâsım İnaltekin yorumu: Suna Zincirkıran …
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muâllim İsmail Hakkı Bey Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Ferahfezâ makamı Usûlü : Devr-i revân usûlü…
Hacı Ârif Bey'in Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Rast makamı Usûlü : Devr-i hîndî usûlü Tülin Yakarçelik yorumu: Vedat Kaptan Yurdakul…
Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi'nin Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Enderûnî Hâfız Hüsnü Efendi Güfte : Ahmet Râsim Makamı : Bestenigâr makamı Usûlü : Değişimli; Curcuna usûlü ve Sengin semaî…

Diz çöksem önünde ah niyaz etsem

Pazar, 17 Mart 2013 00:00
Avni Anıl'ın Diz çöksem önünde ah niyaz etsem isimli Nihavend Makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Avni Anıl Güfte : Orhan Arıtan Makamı : Nihavend Makamı Usûlü : Semaî usûlü Tülin Yakarçelik yorumu: Sâbite Tur Gülerman yorumu: Çiğdem…

Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden

Perşembe, 08 Eylül 2011 00:00
Muzaffer İlkar'ın Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muzaffer İlkar Güfte : Yahya Kemâl Beyatlı Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Değişimli, Aksak usûlü ve Curcuna usûlü Muzaffer İlkar yorumu: Tülin Yakarçelik…

El benim'çün seni sarmış biliyor

Cumartesi, 25 Ocak 2014 00:00
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin El benim'çün seni sarmış biliyor isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hammâmîzade İsmail Dede Efendi Güfte : Şemseddîn Sivâsî Makamı : Ferahfezâ makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Sâbite Tur Gülerman yorumu:…
Sadettin Kaynak'ın Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok isimli Bestenigâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Hüseyin Siret Özsever Makamı : Bestenigâr makamı Usûlü : Düyek usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Tülin…