Son eklenen klasik Türk müziği eserleri
Râkım Elkutlu'nun Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Nâhit Hilmi Özeren Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu:…

Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın

Pazartesi, 14 Kasım 2016 13:08
Râkım Elkutlu'nun Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Halil İbrahim Akçam Makamı : Uşşak makamı Usûlü : Curcuna usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu: Behiye Aksoy yorumu:…

Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen

Cumartesi, 13 Ağustos 2011 00:00
Râkım Elkutlu'nun Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Bilinmiyor Makamı : Segâh makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Nazlı Kanaat yorumu: Umut Akyürek yorumu: Nilgün Abışka…

Ateşiyle yanıyorken yüreğim

Cumartesi, 06 Ağustos 2016 17:08
Râkım Elkutlu'nun Ateşiyle yanıyorken yüreğim isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Âkif Salı Makamı : Karcığar makamı Usûlü : Aksak usûlü Elif Güreşçi yorumu: Vedat Kaptan Yurdakul yorumu: Serdar Kaşıkçılar yorumu: Sözleri:…

Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim

Pazartesi, 19 Eylül 2011 00:00
Râkım Elkutlu'nun Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Bilinmiyor Makamı : Uşşak makamı Usûlü : Aksak usûlü Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca yorumu: Elif Güreşçi…
Râkım Elkutlu'nun Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi isimli Uşşak makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Orhan Rahmi Gökçe Makamı : Uşşak makamı Usûlü : Değişimli; Aksak usûlü ve Curcuna usûlü Münir Nurettin Selçuk…
Rakım Elkutlu'nun Bekledim fecre kadar gelmedin ah işte güneş de doğdu isimli Hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Rakım Elkutlu Güfte : Nahit Hilmi Özeren Makamı : Hicazkâr makamı Usûlü : Aksak usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu:…
Rakım Elkutlu'nun Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Rakım Elkutlu Güfte : Hüseyin Mayadağ Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Düyek usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Elif…
Rakım Elkutlu'nun Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden isimli Karcığar makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Rakım Elkutlu Güfte : Nâhit Hilmi Özeren Makamı : Karcığar makamı Usûlü : Curcuna usûlü Kadri Şarman yorumu: Mehmet Şafak…

Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın

Cumartesi, 10 Aralık 2011 00:00
Râkım Elkutlu'nun Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın isimli Kürdîli hicazkâr makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Orhan Rahmi Gökçe Makamı : Kürdîli hicazkâr makamı Usûlü : Aksak usûlü Münir Nurettin…

Hayâl içinde akıp geçti ömrü derbederim

Perşembe, 29 Eylül 2011 00:00
Râkım Elkutlu'nun Hayâl içinde akıp geçti ömrü derbederim isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Nâhit Hilmi Özeren Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Düyek usûlü Melihat Gülses yorumu: Hilâl Çelebi yorumu: Münip…
Râkım Elkutlu'nun Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün isimli Hüseynî makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Râkım Elkutlu Güfte : Bâkî Formu : Beste formu Makamı : Hüseynî makamı Usûlü : Düyek usûlü Bekir Sıdkı Sezgin…