Son eklenen klasik Türk müziği eserleri

Ay doğdu batmadı mı

Cumartesi, 13 Ağustos 2011 00:00
Sadettin Kaynak'ın Ay doğdu batmadı mı isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste / Kaynak kişi : Sadettin Kaynak Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Sofyan usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu: Vedat Çetinkaya yorumu: Belgin Gök yorumu: Mustafa…

Bahar oldu düştün dile

Cumartesi, 10 Kasım 2012 00:00
Sadettin Kaynak'ın Bahar oldu düştün dile isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Âşık Ömer Makaml : Muhayyer makamı Usûlü : Düyek usûlü Nazlı Kanaat yorumu: Belgin Erol Gündoğdu yorumu: Elif Güreşçi yorumu:…

Batan gün kana benziyor

Çarşamba, 24 Ağustos 2011 00:00
Sadettin Kaynak'ın Batan gün kana benziyor isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Necdet Rüştü Efe Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Curcuna usûlü Münip Utandı yorumu: Müzeyyen Senar yorumu: Nazlı Kanaat yorumu:…

Bir elif çekdi yine sîneme cânân bu gece

Cumartesi, 07 Nisan 2012 00:00
Hacı Sâdullah Ağa'nın Bir elif çekdi yine sîneme cânân bu gece isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği yürük semaîsinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Sâdullah Ağa Güfte : Enderûnî Vâsıf Formu : Yürük semaî formu Makamı : Muhayyer makamı Usûlü :…

Bülbülüm gel de dile

Cuma, 02 Eylül 2011 00:00
Sadettin Kaynak'ın Bülbülüm gel de dile isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Vecdi Bingöl Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Düyek usûlü Emel Sayın yorumu: Ayşen Birgör yorumu: Elif Güreşçi yorumu: Esra…

Çepçevre bahar içinde bir yer gördük

Cumartesi, 03 Eylül 2011 00:00
Münir Nurettin Selçuk'un Çepçevre bahar içinde bir yer gördük isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Münir Nurettin Selçuk Güfte : Yahya Kemâl Beyatlı Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Sofyan usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu: Münip…

Devâ yokmuş neden bîmâr-ı aşka

Pazar, 21 Ağustos 2016 14:22
Hacı Ârif Bey'in Devâ yokmuş neden bîmâr-ı aşka isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Aksak usûlü Merâl Uğurlu yorumu: Sâbite Tur Gülerman…

Emirgan'ın gülleri

Cuma, 09 Eylül 2011 00:00
Burhânettin Deran'ın Emirgan'ın gülleri isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste ve güfte : Burhânettin Deran Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Sofyan usûlü Elâ Altın yorumu: Sevim Deran yorumu: Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban yorumu: Kadri Şarman …

Esmerim kıyma bana

Cuma, 09 Eylül 2011 00:00
Sadettin Kaynak'ın Esmerim kıyma bana isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Bilinmiyor Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Curcuna usûlü Elif Güreşçi orumu: Filiz Tram yorumu: Meldâ Kuyucu Kılıç yorumu: Sözleri: Esmerim…
Hacı Ârif Bey'in Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebab et isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hacı Ârif Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Aksak usûlü Ayşe Taş yorumu: Ahmet Özhan…
Tanburî Ali Efendi'nin Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Ali Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: (Tanbur…
Lem'î Atlı'nın Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim isimli Muhayyer makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lem'î Atlı Güfte : Semih Mümtaz Makamı : Muhayyer makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Münip Utandı ve Yrd. Doç. Dr. Adnan…