Son eklenen klasik Türk müziği eserleri
Gevrekzâde Mustafa Ağa'nın, Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem isimli Hicaz hümâyûn makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Gevrekzâde Mustafa Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Hicaz hümâyûn makamı Usûlü : Ağır çember…