Son eklenen klasik Türk müziği eserleri

Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu

Pazartesi, 04 Temmuz 2016 14:52
Tanburî Ali Efendi'nin Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği Ağır semaî'sinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Ali Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Ağır semaî Makamı : Eviç makamı Usûlü : Aksak semaî…
Ali İçinger'in Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Ali İçinger Güfte : Ahmet Refik Altınay Makamı : Eviç makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Sâbite Tur Gülerman…

Bir sebeple gücenmişsin sen bana

Perşembe, 01 Eylül 2011 00:00
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bir sebeple gücenmişsin sen bana isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kazasker Mustafa İzzet Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Eviç makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Münir Nurettin Selçuk…

Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ

Pazartesi, 04 Temmuz 2016 15:47
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bülbül âsâ rûz-ü şeb kârım nevâ isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hammâmîzade İsmail Dede Efendi Güfte : Bilinmiyor Makamı : Eviç makamı Usûlü : Ağır aksak usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu:…
Sadettin Kaynak'ın Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Cenab Şahabettin Makamı : Eviç makamı Usûlü : Sofyan usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu: Mediha Demirkıran yorumu: Vedat…

Elâ gözlerini sevdiğim dilber

Cuma, 09 Eylül 2011 00:00
Sadettin Kaynak'ın Elâ gözlerini sevdiğim dilber isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Sadettin Kaynak Güfte : Karacaoğlan Makamı : Eviç makamı Usûlü : Düyek usûlü Münir Nurettin Selçuk yorumu: Merâl Uğurlu yorumu: İlhan Yazıcı yorumu: Sözleri:…
Sitemde bulunan Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan makamlarımızdan, Eviç makamı'nın tanıtımı ve Eviç makamındaki şarkılarımızın - saz eserlerimizin ayrıntılı bilgileri. Sitemde bulunan Eviç makamındaki eserlere ulaşmak için, aşağıda Etiketler başlığında görünen: #Eviç makamı'nı tıklayabilirsiniz.
Ebûbekir Ağa'nın Geldi cevher tîğ-i âteş-bârına âyîneden isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği kârçesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Ebûbekir Ağa Güfte : Bilinmiyor Formu : Kârçe Makamı : Eviç makamı Usûlü : Nîm hafif usûlü Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban yorumu:…

Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi

Pazartesi, 04 Temmuz 2016 17:29
Selâhattin Pınar'ın Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Selâhattin Pınar Güfte : Mustafa Nâfiz Irmak Makamı : Eviç makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Sâbite Tur Gülerman yorumu: Ayşe Taş yorumu: Melihat…
İsak Varon'un Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : İsak Varon Güfte : Halit Bekir Sabarkan Makamı : Eviç makamı Usûlü : Türk aksağı usûlü Melihat Gülses yorumu: Vedat Kaptan Yurdakul…

Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn

Pazartesi, 04 Temmuz 2016 18:10
Lem'î Atlı'nın Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn isimli Eviç makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Lem'î Atlı Güfte : Hânende Zâhide Hanım Makamı : Eviç makamı Usûlü : Sengin semaî usûlü Bekir Sıdkı Sezgin yorumu: Elâ Altın yorumu:…

Nazîrin yok senin ey mâh yerde

Pazartesi, 30 Nisan 2012 00:00
Tanburî Cemil Bey'in Nazîrin yok senin ey mâh yerde isimli Evic makamındaki Türk sanat müziği şarkısının; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Cemil Bey Güfte : Bilinmiyor Makamı : Evic makamı Usûlü Değişimli; Aksak semaî usûlü ve Curcuna usûlü Bekir Sıdkı Sezgin…