Son eklenen klasik Türk müziği eserleri
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonca femim isimli Nihavend makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muâllim İsmail Hakkı Bey Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Nihavend makamı Usûlü : Fahte usûlü…
Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi'nin Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme isimli Hüzzâm makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Kömürcüzâde Hâfız Mehmet Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Hüzzâm makamı Usûlü : Remel…

Âmed nesîm-i sûbh-u dem

Salı, 18 Şubat 2014 00:00
Abdülkâdir-i Merâgî'nin Âmed nesîm-i sûbh-u dem isimli Rast makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Abdülkâdir-i Merâgî Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Rast makamı Usûlü : Düyek usûlü Münip Utandı yorumu: Gürsoy Dinçer…
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın Âteşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici isimli Hisar makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videosu, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Güfte : Mustafa Tahralı Formu : Beste formu Makamı : Hisar makamı Usûlü : Ağır çember…

Beste ve beste formu nedir?

Pazar, 14 Ağustos 2011 00:00
Türk Müziği Terminolojisinde Yozlaşma - Örnek Olay Analizi: Şarkı Formu - Ahmed Tohumcu Özet:Türk müziği tarihi, başlangıcından günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir. Bu evrelerin en önemli belirleyici unsurlarından biri de şüphesiz Türk müziği beste formlarıdır. Bu formlar, Türk müziği tarihinde eserlerin besteleniş şekillerinin ve yapılarının bilinmesi açısından…
Tanbûri İzak Efendi'nin Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ isimli Gül'îzâr makamındaki Türk sanat müziği Bestesi'nin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanbûri İzak Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Gül'îzâr makamı Usûlü : Zencîr usûlü Kâni…
Hafız Rıfat Efendi'nin Bezm-i meyde mutrîbâ bir nağme-i dil-cû kopar isimli Segâh makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hafız Rıfat Efendi Güfte : Ahmet Fasîh Dede Formu : Beste formu Makamı : Segâh makamı Usûlü : Muhammes usûlü…

Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş

Pazartesi, 29 Ağustos 2011 00:00
Tanburî Ali Efendi'in Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş isimli Sûzidil makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Tanburî Ali Efendi Güfte : Nevres Bey Formu : Beste formu Makamı : Sûzidil makamı Usûlü :…

Bir devlet için çerha temennâdan usandık

Cumartesi, 17 Eylül 2016 10:53
Nâlîzâde Ali Dede'nin Bir devlet için çerha temennâdan usandık isimli Şehnaz bûselik makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri, Türkçe karşılığı ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Nâlîzâde Ali Dede Güfte : Bağdatlı Rûhî Formu : Beste formu Makamı : Şehnaz bûselik makamı Usûlü :…
Hammâmîzade İsmail Dede Efendi'nin Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde isimli Beyâtî makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Hammâmîzade İsmail Dede Efendi Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Beyâtî makamı Usûlü : Hafîf usûlü Prof. Dr.…
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem isimli Nişâburek makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muâllim İsmail Hakkı Bey Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Nişâburek makamı Usûlü : Hafîf usûlü Yıldırım…
Muâllim İsmail Hakkı Bey'in Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur isimli Ferahfezâ makamındaki Türk sanat müziği bestesinin; ayrıntılı bilgileri, videoları, sözleri ve notası. Ayrıntılı bilgileri: Beste : Muâllim İsmail Hakkı Bey Güfte : Bilinmiyor Formu : Beste formu Makamı : Ferahfezâ makamı Usûlü : Devr-i revân usûlü…